Νέα Υλικά

COR-TEN®
Weathering & Corrosion resistant steel

Έργα με Corten

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ COR-TEN, ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Οι αντιδιαβρωτικές ιδιότητες του COR-TEN, το καθιστούν την ιδανικότερη λύση σε υπαίθριες και μη κατασκευές.Οι λαμαρίνες COR-TEN, λόγω της χημικής τους σύνθεσης αναπτύσσουν μια ανθεκτική επιφανειακή πατίνα, η οποία δημιουργείται μέσα σε 18-36 μήνες υπό κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, με την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια του χάλυβα βρέχεται και στεγνώνει τακτικά. Αρχικά η επιφάνεια σκουριάζει παίρνοντας ένα καφέ-κόκκινο χρώμα, αλλά με την πάροδο του χρόνου, το στρώμα της σκουριάς γίνεται πυκνότερο μ’ ένα πιο σκοτεινό χρώμα και έτσι με αυτό τον τρόπο προστατεύεται ο χάλυβας από περαιτέρω διάβρωση.

Η διάβρωση πετυχαίνεται πιο γρήγορα σε βιομηχανικές περιοχές, με μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση απ’ ότι σε μια αγροτική περιοχή.Η ανάγκη για χαμηλό κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης, κάνουν το COR-TEN, το ιδανικότερο υλικό σε οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή. Επίσης λόγω της αισθητικής φύσης του υλικού, το COR-TEN, χρησιμοποιείται στη σύγχρονη αρχιτεκτονική κτιρίων, στην καλλιτεχνική και στη γλυπτική.


Τεχνικά στοιχεία


Copyright © 2011 Isaakidis All rights reserved.
Powered by Softways S.A.