Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης

Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης.Στερέωση στο δάπεδο μέσω μίας ισχυρής μεταλλικής βάσης.

Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί ακόμα και όταν η βάση είναι σταθερή στο πάτωμα και το panel στο στήριγμα.

 

ύψος Είναι ρυθμιζόμενο ακόμη
με τη βάση να είναι ήδη σταθερή
στο πάτωμα και στον πίνακα
η υποστήριξη.

 

Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης
SM.017 Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης (120 - 150mm)

Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης
SM.017 XL Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης (120 - 180mm)

Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης
Stainless steel strand SM.025 Eco Series Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης (120 - 150mm)

Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης
Stainless steel strand SM.025.T Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης (120 - 150mm)Copyright © 2011 Isaakidis All rights reserved.
Powered by Softways S.A.