Ανοξείδωτες Κλειδαριές

Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη «χωρίς κλειδί» με δυνατότητα ανοίγματος απ’ έξω.Δυνατότητα επιλογής επιπλέον 4 χρωμάτων:

Titanium Black, Titanium Gold, Titanium Copper,Titanium Chocolate

Ανοξείδωτη κλειδαριά
SM.02039 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη.

Ανοξείδωτη κλειδαριά
SM.026 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη.

Ανοξείδωτη κλειδαριά
SM.027 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη για συρόμενη πόρτα.

Ανοξείδωτη κλειδαριά
SM.029 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη.

Ανοξείδωτη κλειδαριά
SM.030 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη.

Ανοξείδωτη κλειδαριά
SM.031 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη.

Ανοξείδωτη κλειδαριά
SM.051 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη.

Ανοξείδωτη κλειδαριά
SM.060 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη.

Ανοξείδωτη κλειδαριά σύρτης
SM.035 Ανοξείδωτη κλειδαριά σύρτης.

Ανοξείδωτη κλειδαριά σύρτης
SM.035.P Ανοξείδωτη κλειδαριά σύρτης.Copyright © 2011 Isaakidis All rights reserved.
Powered by Softways S.A.