Ανοξείδωτα στηρίγματα τοίχου

Ανοξείδωτα στηρίγματα τοίχου για HPL panels. Δυνατότητα επιλογής επιπλέον 4 χρωμάτων:

Titanium Black, Titanium Gold, Titanium Copper,Titanium Chocolate


Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου μονόπλευρο.
SM.004 Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου μονόπλευρο.

Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου μονόπλευρο.
SM.044 Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου μονόπλευρο.

Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου μονόπλευρο.
SM.014 Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου μονόπλευρο.
Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου ταυ.
SM.034 Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου ταυ.
Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου.
SM.024 Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου.
Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου.
SM.061 Ανοξείδωτο στήριγμα τοίχου.Copyright © 2011 Isaakidis All rights reserved.
Powered by Softways S.A.