Επενδύσεις - επικαλύψεις με αλουμίνιο

Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό από τη βιομηχανία στεγών λόγω της προσιτής τιμής, της ανθεκτικότητας και την εύκολης επεξεργασίας στην κατασκευή. Σε χρήση για περισσότερα από 100 χρόνια, τα προϊόντα κατασκευής και επένδυσης στέγης με αλουμίνιο έχουν εξελιχθεί σε υψηλό βαθμό, ενώ εξακολουθούν να είναι πολύ οικονομικά και αποδοτικά.

περισσότερα έργα

The trademark Vestis identifies a grouping of prepainted aluminium strips with specific features meant for roofing and cladding, as well as for the production of gutters and roofing accessories. Vestis withstands atmospheric agents, low temperatures, ageing, UV rays and harsh marine environment: these features make Vestis the optimal solution even in the most extreme conditions. Vestis is available also in special chromatic effects: Vestis is the best solution also in terms of uniqueness and exclusivity.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

 

DOLOMITES GREY

RAL 7016 3D

GREY ROOF

RAL 7016

GRAPHITE BLACK

RAL 7037 RAL 9002 RAL 9006 COPPER ROOF TESTA DI MORO
GREEN ROOF WHITE
l;'k;' ';l

ADVANTAGES


1. LIGHTWEIGHT
Aluminium roof weight is around 2 kg/m2. This is 1/10 of a traditional tile roof and less than half of a copper, titanium zinc and prepainted steel roof. Lightness is an advantage for the installer while working on the roof and with rainwatersystem too. In renovating old houses it is not necessary to reinforce the old roof understructure saving money and time.


2. MALLEABLE & EASY TO WORK WITH
Aluminium alloy is very flexible and ductile. VESTIS H41 hardness is the ideal metal to be used in double standing seam installations. Moreover it can be worked without breakage at low temperature, even under 0 °C.


3. LONG TIME RESISTANT:
RUSTPROOF: aluminium protect itselfs from rust with a self-protective layer. SEVERE ATMOSPHERICAL CONDITIONS RESISTANT: with 35 microns of high durability polyester coating on the front face, the material is very well protected by storms, snow and strong UV rays too. Indeed Vestis is warrantied even if installed over 900 m of altitude. 25 microns of high durability polyester on the back face ensure gutters longer life while roof and facade are protected from the contact with other materials.


4. DESIGN & CREATIVITY
Aluminium ductility gives the opportunity to create any shape without limitation to the architectural creativity. Available in 15 colors and 2 different surfaces, it can be combined with traditional and modern buildings, according to everyone’s preferences.


5. ECOLOGICAL & RECYCLABLE
Aluminium is 100% recyclable and atoxic.

6. WARRANTY

VESTIS is 40 years anti-corrosion and color warrantied for a long-lasting life. Warranty is automatic and it covers both coils and rainwater-system.

Technical sheetCopyright © 2011 Isaakidis All rights reserved.
Powered by Softways S.A.