Κοιλοδοκοί COR-TEN

Οι υψηλής αντοχής κοιλοδοκοί COR-TEN (Ποιότητας Χάλυβα S355J0WP και S355J2W κατά ΕΝ10025-5) διατίθενται σε 6μετρες βέργες τετραγωνικής, ορθογωνικής και κυλινδρικής διατομής πάχους 1.5, 2.0 και 3.0 mm.

 

Εφαρμογές

κατασκευή υποστέγων, στεγάστρων, parking, σχάρες οροφής και σκεπάστρων.
πατάρια μαγαζιών και αποθηκών, υποστηλώσεις.
σκελετοί επενδύσεων προσόψεων κτηρίων, σκελετοί βάσεων επενδύσεων ψευδοροφών, τεγίδες οροφής,
βάσεις κεραμοσκεπών.
σχάρες και πάνελ προστασίας.
συστήματα αποθήκευσης.
γεωργικές καλλιέργειες.Κοιλοδοκοί τετράγωνοι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΧΟΣ

kg/m

20x20

2mm

1,175

30x30

2mm

1,814

40x40

2mm

2,451

40x40

3mm

3,602

50x50

2mm

3,089

50x50

3mm

4,559

60x60

2mm

3,727

60x60

3mm

5,516

80x80

2mm

5,003

100x100

3mm

7,430

 

Κοιλοδοκοί ορθογώνιοι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΧΟΣ

kg/m

40x20

2mm

1,813

50x30

2mm

2,451

60x30

3mm

4,081

60x40

2mm

3,089

60x40

3mm

4,559

80x40

2mm

3,727

80x40

3mm

5,516

100x50

2mm

4,684

 

Σωλήνες

Φ

ΠΑΧΟΣ

kg/m

20

2mm

0,90

30

2mm

1,40

40

2mm

1,90

50

2mm

2,40Copyright © 2011 Isaakidis All rights reserved.
Powered by Softways S.A.