Προφίλ κουφωμάτων COR-TEN

 

Κοιλοδοκός μπίνι. TYPE "L"
Κωδικός Υλικό Διάσταση μήκος
54301683 COR-TEN 40x40x20 6000 mm

 

Κοιλοδοκός μπίνι. TYPE "T"
Κωδικός Υλικό Διάσταση μήκος
54301684 COR-TEN 40x40x20 6000 mm

 

Γωνία
Κωδικός Υλικό Διάσταση μήκος
980518 COR-TEN 20x20x20 6000 mm


Copyright © 2011 Isaakidis All rights reserved.
Powered by Softways S.A.